Leikkuri jac duro

Atex-koulutusta tai harjoituksen laajuutta arvioidaan ja muutetaan tietyn yksikön tai organisaation tarpeisiin. Seuraavassa luettelossa esitetään tärkeimmät kysymykset, joiden perusteella lopullinen koulutussuunnitelma on laadittu. Tämä luettelo laajennetaan tarvittaessa uusiin kysymyksiin.

Atexin valtionkoulutus:räjähdysturvallisuuteen liittyvät oikeudelliset perusteet: ATEX-direktiivi 137 ja kansallinen sääntely,ATEX95-direktiivi ja kansallinen sääntely; & nbsp; sekä ATEX137- että ATEX95-direktiivien keskinäiset suhteet,paloturvallisuuteen liittyvät oikeudelliset perusteet: Sisä- ja hallintoministeriön määräys 7. kesäkuuta 2010 tilojen, rakennusten ja huoneistojen palosuojauksesta; yhteinen yhteys ATEX137-tietoihin,räjähdysvaarallisten alueiden luokittelua ja sijaintia koskevat tärkeät säännöt; äärimmäinen arviointi kaasujen, nestemäisten ja pölyhöyryjen räjähdysparametrien soveltuvuudesta, \ tsähköstaattinen maadoitus - painon vaikeus, kuviot ja muut tekniset ratkaisut,alalla käytettävät räjähdyssuojat ja niiden valinnan tärkeimmät säännöt; tärkeitä sääntöjä prosessilaitteiden turvaamiseksi räjähdysvaaroilta, \ tyksikköesimerkkejä, jotka kuvaavat yksittäisten räjähdyssuojajärjestelmien käytön tehokkuutta, \ träjähdysvaaran läheisyydessä olevien koneiden turvallisen käytön ja käytön perusperiaatteet, \ tesimerkkejä teollisuuden räjähdyksistä,ilmanvaihdon aste ja saatavuus sekä räjähdysvaaran alue, esimerkiksi kaasulaitokset, vety, propaani-butaani, asetyleeni; akkujen latauspisteet, kemikaalien säilytyskaapit,sähkökoneet räjähdysvaarallisissa tiloissa - yleiset ohjeet laitteiden asentamisesta,vaarallisen onnettomuuden uhka alalla; valitut vaikeudet, jotka liittyvät varastointiin, huuhteluun, hiilen käsittelyjärjestelmiin voimalaitoksissa, räjähdysvaarallisuusjärjestelmän käyttöön liittyvät rajoitukset, \ tprosessi ja räjähdysvaara biomassaprosesseille.