Lentotuhka englanniksi

https://neoproduct.eu/fi/bioveliss-tabs-ghankkiudu-ylimaaraisista-kiloista-luonnollisesti-ja-miellyttavasti/

Toimistossa, jossa on pölyjä, nesteitä, kaasuja ja syttyviä höyryjä, eikä ole määritelty aluetta, joka olisi voinut olla räjähtävä, olisi viipymättä laadittava kattava asiakirja, jota kutsutaan räjähdysvaaran arvioimiseksi.On muistettava, että työnantajan vastuulla on nimetä räjähdysvaaralliset alueet.Lisäksi oppiessaan kohtaa 37. 1. Sisäministerin ja neuvoston asetus, annettu 7

kesäkuuta 2010, rakennusten ja muiden rakennusten ja alueiden palontorjuntaa varten (Lakilehti 10.109.719, myös rakennuksissa ja itsenäisesti vierekkäisillä alueilla, joilla tuotetaan, varastoidaan, varastoidaan palavia aineita tai joissa voidaan valita seoksia, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen, räjähdysvaaran arvioinnit suoritetaan.Tässä arvioinnissa on ehdottoman välttämätöntä ilmoittaa räjähdysalttiat huoneet. Asunnoissa ja ulkotiloissa on nimettävä asianmukaiset räjähdysvaaralliset alueet. Olisi kehitettävä graafinen dokumentaatio, joka sisältää luokituksen ja tekijät, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen.Räjähdysriskin arviointi olisi suunniteltava sovellettavien eurooppalaisten standardien mukaisesti, mukaan lukien:• PN-EN 1127-1: 2011 "Räjähtävä ilmapiiri. Tuulilasin estäminen ja räjähdyssuojaus.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Räjähtävät ilmakehät - Avaruusluokitus - Kaasun räjähdysvaaralliset ilmaolot.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Räjähtävä ilmapiiri.Avaruusluokitus. Palavia pölyjä sisältäviä ilmakehää,• Tekninen standardi ST-IIG-0401: 2010 "Kaasuverkot

Räjähdysvaara-alueiden mielipide ja lähetys.• PN-EN 6079-10-14 "Räjähtävä ilmapiiri - sähköasennusten suunnittelu, valinta ja kokoonpano"• PN-EN 60079-20-1 "Räjähtävä ilmapiiri - Kaasujen ja höyryjen luokittelussa käytettävät materiaalin ominaisuudet - Testimenetelmät ja mahdollisuudet taulukkoon"• PN-EN 50272-3: 2007 "Turvallisuusvaatimukset ja lisäakkujen lisääminen..