Ohjelman matemaattiset toiminnot

Nykyään FEM (finite element -menetelmä on nopeasti muuttunut uusien tietotekniikkojen erittäin nopean kehityksen myötä nopeasti äärimmäisen käytännölliseksi työkaluksi eri rakenteiden numeeriseen analyysiin. MES-mallinnusta on käytetty laajalti käytännöllisesti katsoen kaikissa nykyaikaisissa tekniikan aloilla myös sovelletussa matematiikassa. Yksinkertaisimmin sanotun MES: n ollessa kyseessä on herkkä menetelmä erilaisten ja osittaisten yhtälöiden ratkaisemiseksi (aikaisemman diskretisoinnin jälkeen oikeassa tilassa.

Mikä on MESLopullinen elementtimenetelmä, joten tällä hetkellä se on itse halvin, menetelmiä stressin, yleistettyjen voimien, muodonmuutosten ja siirtymien määrittämiseksi testatuissa rakenteissa. MES-mallinnus koostuu suunnitelmasta, joka sisältää unohtuneen määrän rajallisia elementtejä. Kunkin yksittäisen elementin maassa voidaan luoda joitakin likiarvoja, ja kaikki tuntemattomat (lähinnä siirtymät edustaa erityistä interpolointitoimintoa, jossa käytetään itse roolin arvoja suljetussa pisteiden lukumäärässä (puhekielellä kutsutaan solmuiksi.

MES-mallinnuksen soveltaminenNykyaikana rakennetta, jännitystä, siirtymää ja mahdollisten deformaatioiden simulointia tarkastellaan FEM-menetelmällä. Tietokonemekaniikassa (CAE lämmön virtausta ja nesteiden virtausta voidaan tutkia tässä menettelyssä. FEM-menetelmä soveltuu hyvin myös dynamiikan, koneiden staattisuuden, kinematiikan ja magnetostaattisten, sähkömagneettisten ja sähköstaattisten vaikutusten tutkimukseen. MES-mallinnus voidaan asentaa 2D-muotoon (kaksiulotteinen tila, jossa diskretisointi vähennetään pääasiassa jakamaan tietty alue kolmioiksi. Tämän menetelmän ansiosta voimme laskea arvot, jotka näkyvät tietyn järjestelmän sarjassa. On kuitenkin joitakin rajoituksia, jotka on pidettävä mielessä.

MES-menetelmän suurimmat haitat ja edutMES: n suurin arvo on mahdollisuus saada oikeat tulokset jopa hyvin herkille muodoille, joiden osalta oli hyvin vaikeaa suorittaa tavanomaisia analyysilaskelmia. Liiketoiminnassa tämä tarkoittaa, että yksi aihe voidaan kopioida tietokoneen muistiin ilman tarvetta rakentaa kalliita prototyyppejä. Tällainen mekanismi helpottaa suuresti koko suunnitteluprosessia.Tutkitun alueen jakaminen yhä lyhyemmiksi elementeiksi johtaa tarkempiin laskentatuloksiin. On myös muistettava, että nykyaikaisissa tietokoneissa on siis paljon suurempi kysyntä tietotekniikan laskennassa. On myös syytä muistaa, että tällaisessa tapauksessa tulee myös esiintyä joitakin laskentavirheitä, jotka johtuvat käsiteltyjen arvojen useista lähentymisistä. Jos tutkittavaa aluetta luodaan useista sadoista tuhansista muista elementeistä, joilla on epälineaarisia ominaisuuksia, tällaisessa tilanteessa vaadittava laskenta edellyttää näiden iteraatioiden muuttamista, minkä ansiosta valmis ratkaisu on johdonmukainen.