Yrityksen veroviraston sulkeminen

Menestyksekkäästi, kun haluamme likvidoida yrityksen tai sulkea sivuliikkeen, meidän on käsiteltävä paitsi pääasiassa työhön liittyviä asioita myös kassakoneita. Emme tietenkään voi unohtaa sitä, vaikka reagoimme kuin vakooja, joka etsii liikevaihtoa käteisenä ja joka toimittaa sen jollekin verovirastolle, kun tällainen ongelma ilmenee.

https://eron-p.eu/fi/

Kassakoneet ja toimintojen viimeistely? Tämä tapahtuma antaa monille yrittäjille. Veronmaksajien tehtävien laajuus on säädetty valtiovarainministeriön 14.3.2013 annetussa laissa, joka koskee kassakoneita. Muuten säännöt säätelevät kassakoneen koko elinkaarta, jopa siitä hetkestä, kun se on sijoittautunut tuottajaan. Ne sääntelevät tällaisen kassakoneen toimitus- ja huoltoprosessia. Siksi meidän on laadittava päivittäinen ja säännöllinen taloudellinen raportti 7 päivän kuluessa kassakoneiston päättymisestä, ja meidän on jätettävä veroviraston päällikölle hakemus verokassan lukemisesta. Meidän on myös toimitettava veroviraston päällikölle hakemus kassakoneen rekisteröinnin poistamiseksi luettelosta. Loppujen lopuksi luemme huoltomiehen avustuksella kassa- muistin sisällön tekemällä laskutusraportin koko kassakoneen käytön ajan. Se olisi tehtävä veroviraston työntekijän läsnä ollessa. Asetus velvoittaa meitä laatimaan pöytäkirjan kassa-muistin sisällön lukemista varten.Kuten voit arvata, raporttien tavoitteena on verrata kassakoneen lukemaa nykyisestä, joka palveli kuukausittain tai neljännesvuosittain. Huonon tilanteen välttämiseksi hyvä ohjelma tulostaa raportin myyntihetkestä, jonka yhdistät omiin alv-ilmoituksiin. Käytätte tilaisuutta korjata, jos olet tehnyt virheen jossakin.On syytä mainita, että kun luodaan hakemus toimiston päällikölle verotuksellisen muistin lukemista koskevasta työstä, annamme tietoa siitä, hyötyisikö verovelvollisena verohelpotuksesta. Meidän on myös täytettävä kassakoneen käyttöä koskeva ilmoitus. Jos kassaa on käsitelty alle kolme vuotta, meidän on palautettava kassa, josta he käyttivät kassaa.Kuten näette, työn päättyminen ja taloudellinen toimisto on koko yritys, joka sinun on tehtävä. Jos toiminnan päättyminen ja kassakoneen ainoa selvitystila on täytetty yli kolmen vuoden aikana - meidän on palautettava verovapaan kassaan ostamamme helpotus.